De content op schaffenburg.com wordt verstrekt onder voorbehoud van rechten. Eventuele fouten in vorm, beeld en inhoud zijn voorbehouden. Aan de inhoud en samenstelling van www.schaffenburg.com is zorg en aandacht besteed. Noch Schaffenburg Office Furniture BV noch de ontwikkelaar/webmaster aanvaarden aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout in de samenstelling of inhoud van www.schaffenburg.com.

De content op www.schaffenburg.com is dynamisch en wordt regelmatig gewijzigd zonder voorafgaande mededeling onzerzijds.

Onze inspanningen zijn gericht op fulltime beschikbaarheid van schaffenburg.com. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit eventuele tijdelijke non-beschikbaarheid van schaffenburg.com.

Zonder voorafgaande toestemming van Schaffenburg Office Furniture BV is elke vorm van herpublicatie van (delen van) de inhoud van www.schaffenburg.com verboden.